Google Workspace İş Ortağınız

   0543 160 46 57    info@htekin.com  

Girişimciler için Pazar Araştırması Yapmanın Önemi

Pazar Araştırması

Girişimciler, iş kurarken birçok farklı aşamadan geçerler. Bu aşamaların en önemlilerinden biri, pazar araştırması yapmaktır. Pazar araştırması, girişimcilerin işletmelerini başarılı bir şekilde yönetmeleri için önemlidir. Pazar araştırması yaparak pazarınız ve işiniz ile ilgili önemli veriler elde edebilirsiniz. 

Örnek verecek olursak; potansiyel müşteri kitlenizin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilir, onlar ile nasıl iletişim kuracağınızı belirleyebilirsiniz. Ürün ve fiyatlarınızın müşterilerinizin talepleri doğrultusunda olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Rekabet içerisinde olduğunuz işletmelerin kullandığı yöntemlere bakarak risklerinizi en aza indirirsiniz. 

Üstelik pazar araştırması yapmak daha az enerji ve maliyet harcayarak daha etkili ve hızlı sonuçlar almanızı sağlar. Araştırma yapmak ürün ve hizmetlerinizi piyasaya nasıl sunacağınız, müşterilerinize pazarlama ve ürün veya hizmetlerinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda size yol gösterir. Pazar araştırması yapan girişimciler aşağıdaki soruların cevabını arar:

 • Hangi ürün veya hizmetleri sunmalıyım?
 • Hangi hedef kitleye yönelik pazarlama stratejileri uygulamalıyım?
 • Hangi fiyatlandırma stratejilerini kullanmalıyım?
 • Hangi kanallardan müşterilere ulaşabilirim?
 • Hangi rekabet avantajlarına sahibim?
 • Hangi ürün veya hizmet özellikleri tüketicilerin ilgisini çeker?
 • Hangi tüketici davranışlarına uygun pazarlama stratejileri kullanmalıyım?
 • Hangi pazarlama araçları en etkili sonucu verir?
 • Hangi pazar segmentinde büyüme potansiyeli daha yüksek?
 • Hangi ürün/hizmet özellikleri önemli oranda talep yaratır?

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, bir ürün veya hizmetin pazarlama stratejilerini belirlemek için yapılan sistemli bir araştırmadır. Bu araştırmalar, potansiyel müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri, mevcut pazar trendleri, rakip firmaların faaliyetleri, fiyatlandırma stratejileri, tüketici davranışları gibi faktörleri analiz eder. Pazar araştırması yaparak müşterilerinizi nelerin memnun edeceği veya pazara sürülecek olan ürünleri belirlemeye kadar birçok konu hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Pazar Araştırması Nedir

Rakip Analizi Yapmanın Önemi

Rakip analizi yaparak potansiyel müşterileriniz için ürün veya hizmet sunan işletmeleri öğrenirsiniz. Rakiplerinizi tanıyarak, onların güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilirsiniz. Rakiplerinizi analiz etmek size büyüme imkanını veya yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Kendi stratejilerinizi nasıl geliştireceğinizin cevabını da rakip analizi yaparak bulabilirsiniz.

Pazarlama Stratejisi Belirlemenin Önemi

Her işletmenin mutlaka bir pazarlama strateji olmalıdır. Pazarlama stratejiniz ile potansiyel müşterileriniz kimler ve onlara nasıl ulaşmalısınız gibi birçok sorunun cevabını içeren iş hedeflerinizin planını yaparsınız. 

Pazar Araştırması Süreci Nasıl Yapılır?

İşletmenizin pazarlama planını hazırlayarak zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilirsiniz. Pazar araştırma süreciniz, veri toplama yöntemlerinin doğru seçilmesi ve hedef kitlenin doğru belirlenmesi, elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve ardından rapor hazırlanmasını kapsamalıdır.

 • Araştırma amacının belirlenmesi: Pazar araştırması yaparken iş hedeflerinizi düşünerek amacınızı net bir şekilde belirleyin. Hangi sorulara yanıt arandığınıza karar verin. İşletmenizi büyütmeyi mi planlıyorsunuz yoksa yeni bir ürün tanıtmayı mı hedefliyorsunuz?
 • Veri toplama yöntemlerin tespiti: Araştırma yaparken hangi kitleye hitap edildiği, zaman ve bütçe faktörlerini dikkate alarak oluşturulan veri toplama yöntemleri anket, odak grupları, gözlem, görüşme gibi yöntemler olabilir. 
 • Veri kaynakların belirlenmesi: Araştırma amacı belirlendikten sonra bu amaca uygun verilerin toplanması gerekmektedir. Veri toplamak için de hangi kaynağın kullanılacağının belirlenmesi zorunludur. Amacınıza uygun verileri birinci elden veri kaynakları ve ikinci elden veri kaynaklarını kullanarak elde edebilirsiniz. 
 • Hedef kitlenin belirlenmesi: Hedef kitlenizi belirleyerek ürün veya hizmetinizi en çok kimin isteyeceğine karar vererek çalışmalarınızı onlara yönelik yapın. Hedef kitle, ürün veya hizmete yönelik potansiyel müşterileri bulmak boşa zaman harcamanızın önüne geçer.
 • Verilerin Toplama ve Analizi: Ulaşabildiğimiz tüm verileri toplandıktan sonra, analiz edilerek yorumlanması gerekir. Araştırmanızın sizin açınızdan faydalı olabilmesi için elde edilen sonuçlar doğru bir şekilde yorumlanmalı ve stratejik kararlar alınmalıdır.
 • Rapor hazırlanması: Veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilen sonuçlar rapor haline getirilmelidir. Bu rapor, karar vericilere sunulabilir ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Doğru analiz yapabilmek için rapor hazırlayan kişinin objektif ve yaratıcı olması gerekir. 
Pazar Araştırması Süreci Nasıl Yapılır

Araştırma Yapmanın Yararları Nelerdir?

İçinde bulunduğumuz rekabet ortamı giderek zorlaşmaktadır. Rakiplerinizin kendi avantajlarını elde etmek için pazar araştırması yaptığını varsayarsak siz de bu rekabet ortamı içinde yer almak için kendi  araştırmanızı yapmalısınız. Aynı zamanda bu araştırmayı yapmak işinizi büyütmek için yaptığınız planın en büyük adımıdır. Pazar araştırması yapmanın yararları ise şunlardır:

 • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak: Potansiyel müşteri kitlenizin kim ve nerede olduklarını bilirseniz; ürün veya hizmetlerinizin ihtiyaçlara yönelik olup olmadığını anlamanız daha kolay olur. Ürünlerinizin müşteri gözünden nasıl göründüğünü belirleyerek onların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerinizi geliştirebilirsiniz.
 • Rekabet avantajı sağlamak: Pazar araştırması yaparak işletmenizi rakiplere kıyasla nasıl göründüğünü fark edersiniz. Rakipleriniz müşteri çekmek için uyguladığı stratejiler hakkında bilgi sahibi olur ve kendi pazar yeriniz hakkında doğru bilgiler elde edersiniz.
 • Yeni pazar fırsatlarını keşfetmek: Yaptığınız araştırmalara bağlı olarak sahip olduğunuz fikrin müşteriler tarafından ilgi çekici bulunup bulunmadığını ya da benzer ürünlerin pazarda nasıl karşılandığı fikirlerini edinirsiniz ve kararlarınızı bu doğrultuda verirsiniz. 
 • Riskleri azaltmak: Birçok işletme araştırma yaparak olası riskleri tahmin etmek ve önlem almak için pazarlama stratejisi geliştirir. 
 • Karar vermeyi kolaylaştırmak: Pazar araştırması yapmak daha akıllıca ve etkili kararlar almanızı sağlar. Ürün tanıtımında diğer firmaların reklamlarına, ürünlerinizi paketleme fikirlerine ve promosyon kampanyalarına ilişkin veriler elde edersiniz. 

Pazar Araştırması Türleri Nelerdir?

İşletmenizin büyümesi ve başarılı olması için kullanılan Pazar araştırması genellikle bir şirketin müşteri, rakip ve endüstri hakkında daha fazla ve doğru bilgi elde etmek amacıyla yaptığı sistemli bir araştırmadır. İşe başlarken kullanabileceğiniz pazar araştırması türleri;

Pazar Araştırması Türleri Nelerdir
 • Tüketici Araştırması: Potansiyel tüketicileri belirleyin. Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, ürün tercihleri, tatmin düzeyleri, sadakat oranları, fiyat hassasiyetleri gibi kriterlerini tanımlayın. Tüketiciyi ne kadar iyi anlarsanız onlara hitap etmeniz o kadar kolay olur. 
 • Rakip Analizi: Pazar araştırması yaparken ilk yapacağınız işlemlerden biri rakibinizi tanımak olmalıdır. Şirketinizin rakiplerinin faaliyetleri, pazar payları, ürünleri, fiyatları, satış kanalları ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi toplamak rekabet edebilmek için önemlidir. Rakip analizi yapmak müşterilerinizin sunmuş olduğunuz ürün ve hizmeti elde etmek için başka nereye başvuracağını bilmek sizi bir adım ileriye taşır.
 • Pazar Trendleri Araştırması:  Tüketici davranışlarındaki değişimler, yeni ürün trendleri, piyasa büyüme oranları, demografik eğilimler ve ekonomik faktörler gibi pazarlama analizlerini kullanarak yeni bir fırsatı veya trendi ilk siz fark ederek rakiplerinizden bir adım önde olabilirsiniz.
 • Ürün Konsept Testi: Yeni bir ürünün pazara sunulmadan önce, hedef kitlenin ürün konseptini ve özelliklerini beğenip beğenmediklerini anlamak için yapılan araştırmalardır. Ürün konsept testi yaparak müşterilerinizin ürüne karşı beklentilerini, satın alma isteklerini ölçebilirsiniz.
 • Marka Araştırması: Hedef pazarınızda etkili ve olumlu izlenim bırakmak için markanızı oluşturmaya ve iyileştirmeye odaklanmalısınız. Bir markanın algısı, tüketicilerin markayla ilgili düşünceleri, markanın görünürlüğü ve marka sadakati gibi konuları için yapacağınız marka araştırması ile müşterilerinizin markanız ile olan ilişkilerini anlayabilirsiniz.
 • Fiyatlandırma Araştırması: Bir ürün veya hizmetin fiyatının tüketiciler tarafından nasıl algılandığı, fiyat duyarlılığı, fiyat aralıkları ve fiyatlandırma stratejilerini değerlendirmek için kullanılan araştırmalardır. Fiyata ilişkin arz ve talep verilerini elde etmek ve rekabet edebilmek için önemlidir.
 • Pazar Segmentasyonu Araştırması: Özellikle yeni kurulmuş işletmelerin kullandığı bu pazar araştırması geniş tüketici tabanınızı gruplara ayırır.  Farklı tüketicilerin farklı gereksinimleri, tercihleri ve davranışları hakkında bilgi toplayarak, pazarın farklı segmentlere ayrılmasını sağlamak için yapılan araştırmalardır. Bu araştırma ile her grup turu için özelleştirilmiş kampanya araçları kullanabilirsiniz. 
 • Konum araştırması: Bir işletmenin yeni bir mağaza veya şube açmak istediği bir bölgedeki pazarı analiz etmek için kullanılır. Ürün ve hizmetlerinizin hangi lokasyonlarda rağbet göreceğini anlayabilmek için önemlidir.

Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir?

Pazar araştırmasında veri toplayabileceğiz  iki farklı temel yöntem vardır: Nitel araştırma ve nicel araştırma. İki yöntem de farklı değerleri elde etmek için oldukça önemlidir. Araştırma yöntemini seçmeden önce araştırma gereksinimlerinizin neler olduğunu belirlemelisiniz ve sonra bu yöntemlerden hangisi ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik karar vermelisiniz. 

Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir

1. Nitel (Qualitative) Araştırması Yöntemleri

Nitel araştırma, derinlemesine görüşmeler, odak grupları ve gözlem gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem, tüketicilerin duygu ve düşüncelerine daha fazla ışık tutar ve ürün ya da hizmetlerin nasıl geliştirilebileceği konusunda önemli bilgiler sağlar. Ancak, nitel araştırma sonuçları istatistiksel olarak genelleştirilemez. Nitel araştırma en çok işletmenizin karşılaştığı özel sorunlara yönelik kullanılır. Rakamlar yerine analizler riskli, orta riskli gibi kelimeler ile ifade edilir.  

 • Deneysel yöntem,
 • Betimleme yöntemi,
 • İçerik analizi,
 • Yöneylem araştırması.

2. Nicel (Quantitative) Araştırması Yöntemleri

Nicel araştırma, daha büyük örneklem grupları kullanarak anketler ve telefon görüşmeleri gibi teknikler ile gerçekleştirilir. Nicel araştırma, bir ürün ya da hizmetin geniş bir pazarlamasının etkililiği hakkında bilgi sağlar. Ancak, nicel araştırma, tüketicilerin duygu ve düşüncelerine daha az ışık tutar. Nicel veriler tek başına yeterli olmayabilir, doğru analizler ve değerlendirmeler ile desteklenmelidir.

 • Alan araştırmaları,
 • Örnek olaylar,
 • Etnografik araştırmalar,
 • Anlatıma dayalı araştırmalar.

Pazar Araştırması Yapmak İçin Hangi Araçlar Kullanılır?

Aşağıda açıkladığımız araçlar pazar araştırması yaparken, pazar analizinden müşteri deneyimlerine kadar birçok veriyi toplamınıza yardımcı olur. 

 • SurveyMonkey: Anket yazılımı olan SurveyMonkey çevrimiçi anketler yapmanıza imkan tanıyan çevrimiçi bir uygulamadır. Pazar araştırmasında çevrimiçi anketler kullanmanız geri bildirim sürecinizi kısaltır. Üstelik SurveyMonkey uygun toplama ve analiz işlevselliği de sunar.
 • Typeform: Typeform formlar, testler veya anketler aracılığı ile yanıtlaması kolay sorular ile çok yönlü bir veri toplama aracıdır. Dilerseniz web sitenizi ziyaret edenlere Typeform ile sorular sorup geri bildirimler alabilirsiniz.
 • Getsitecontrol: Getsitecontrol kullanarak ziyaretçilerinizi müşteriye çevirebilirsiniz. Ayrıca web sitenizi kullanım sıklıkları, hangi web site aracılığıyla geldikleri gibi verileri toplayabilirsiniz. 
 • Google Insight Databoard: Özellikle interneti kullanarak bu işi yapacaksanız, Google tarafından toplanan bu verilerden mutlaka faydalanmalısınız. Herhangi bir pazar araştırması çalışması yapmadan bir takım verilere ulaşmanız mümkün.
 • Google Docs Ve Google Forms: Google’ın işletmeler için sunduğu Google Workspace ofis programları ile müşterilerinize sorular yöneltebilir ve cevapları bir dökümanda toplayabilirsiniz.
Pazar Araştırması Yapmak İçin Hangi Araçlar Kullanılır

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler veya işletmesini büyütmek isteyen kişiler pazar araştırması hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Pazar araştırması hakkında sıkça sorulan soruları sizler için cevaplandırdık.

Pazar araştırması neden önemlidir?

Pazar araştırması, müşteri ihtiyaçlarını anlamanıza, rekabet avantajı sağlamanıza, yeni pazar fırsatları keşfetmenize, riskleri azaltmanıza ve karar vermeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Pazar araştırması nasıl yapılır?

Pazar araştırması, anketler, odak grupları, mülakatlar, online araştırmalar, veri analizi ve diğer araçlar kullanılarak yapılabilir.

Pazar araştırması ne kadar zaman ve para gerektirir?

Pazar araştırması için gereken zaman ve para, araştırmanın kapsamına ve yöntemine bağlıdır. Ancak, pazar araştırması genellikle işletme sahiplerine, müşterilere ve pazar trendlerine daha iyi bir bakış açısı sunarak işletme performansını artırır.

Pazar araştırması sonuçları nasıl yorumlanır?

Pazar araştırması sonuçları, verilerin analiz edilmesi yoluyla yorumlanır. Sonuçlar, işletme sahiplerinin müşteri ihtiyaçlarının ne olduğunu, müşterilerin hangi ürün veya hizmetlere talep gösterdiklerini, rakiplerinin ne yaptığını ve diğer pazar trendlerini anlamalarına yardımcı olur.

Hangi tür pazar araştırmaları yapılabilir?

Pazar araştırmaları, çeşitli türlerde yapılabilir. Örneğin, bir müşteri anketi yapılabilir, odak grupları düzenlenebilir, online anketler veya veri analizleri yapılabilir. İşletme sahipleri, araştırmanın amacına ve kapsamına bağlı olarak uygun araştırma yöntemlerini belirlemelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hizmetler
İletişim bilgileri
Bizi Takip edin
Çalışma Saatleri:

Telif Hakkı © 2024 HTekin. Tüm Hakları Saklıdır.